Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΔΣ : Τσατσαρώνης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος ΔΣ : Παπαδάκος Λεωνίδας

Γραμματέας ΔΣ : Βίτσα Άλκηστης

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς 28. Δ. Αλεξάκης
2. Φ.Θεοδωρακόπουλος 11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης
3. Β.Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη 22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης 15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας 16.Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος 26. Α. Βίτσα
9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης 27. Α. Γερολυμάτος


Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Δημοτική Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δήμος