Αποφάσεις 6ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-