Οικονομικών

Τμήμα Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών
Περιγραφή Έχει την ευθύνη ελέγχου όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που συνοδεύουν τις τιμολογημένες δαπάνες (έργων, υπηρεσιών και προμηθειών) προκειμένου να εκδοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Μεριμνά για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενημερώνει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εξέλιξη αυτών σε μηνιαία βάση. Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου […]
Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός
2022 Προϋπολογισμός 2022 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2022 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1η αναμόρφωση 2η αναμόρφωση 3η αναμόρφωση 4η αναμόρφωση 5η αναμόρφωση 6η αναμόρφωση 7η αναμόρφωση 8η αναμόρφωση 9η αναμόρφωση 10η αναμόρφωση 11η αναμόρφωση 12η αναμόρφωση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ α΄ τρίμηνο β΄ τρίμηνο γ΄ […]
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Περιγραφή Δίνει κατευθυντήριες οδηγίες και συντονίζει τις προεξάρχουσες Δ/νσεις και παραλαμβάνει από αυτές ολοκληρωμένο αίτημα με τις ενοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις προμήθειες ανάδειξης Χορηγητών-Προμηθευτών για τρόφιμα, υγρά καύσιμα, φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας). Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει […]
Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης
Περιγραφή Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και εκδίδει το Ημερήσιο και Μηνιαίο Δελτίο Ταμειακής Κατάστασης. Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των καθημερινών εισπράξεων, των εισπράξεων από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και την επιμέλεια της οργάνωσης, της παράδοσης και της αποστολής τους στην Τράπεζα, μέσω χρηματαποστολών, καθώς και τον έλεγχο και […]
Τμήμα Εσόδων
Περιγραφή Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά […]
Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Περιγραφή Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών εκτάκτων πιστώσεων. Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» σε συνεργασία με το τμήμα […]
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Περιγραφή επιχειρήσεις/δραστηριότητες: Στους παιδότοπους. Καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς internet. Κέντρα διασκέδασης. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Κολυμβητικές δεξαμενές. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (λούνα Παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, ψυχαγωγικά πάρκα, drive in, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών, κ.λπ.). Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια (παιγνιόχαρτα σε διασκευασμένα τραπέζια). Καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς (σκύλους, γάτες, ωδικά παραδείσια πτηνά). Εγκατάσταση οικήματος για άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα. Καταστήματα […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις