Συμβουλευτικός Σταθμός

Συμβουλευτικός Σταθμός

Σκοπός του είναι η προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας των δημοτών μέσα από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παροχή φροντίδας. Το κύριο έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας που προσφέρει το Κέντρο είναι η υπεύθυνη πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών.
Στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας φροντίδας αντιμετωπίζει διαγνωστικά μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά και εφήβους, γλωσσικές διαταραχές, καθυστέρηση του λόγου, συναισθηματικές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα.

Ειδικότερα στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας πραγματοποιούνται:

 • Διαγνώσεις
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών
 • Λογοθεραπεία
 • Διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους
 • Δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ψυχοθεραπεία βραχεία, ατομική και οικογενειακή
 • Παιδοψυχιατρική αντιμετώπιση
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Διασύνδεση με ειδικούς φορείς και συναφείς χώρους.

Υπηρεσίες προσφέρουν :

 • Ψυχολόγοι
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνική Λειτουργός

Το Κέντρο εξυπηρετεί 2.000 άτομα το χρόνο περίπου.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός “Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας” λειτουργεί με ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου.
 

Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως 21 τ.κ 124 61 
Tηλέφωνο : 210 53 21 294

Παροχές