Αποφάσεις 4ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-