Αποφάσεις 19ης έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

234/2023 : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.& 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛΑΤΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ».