Απόφαση 5ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης ΔΣ -2022-