Αντιδήμαρχοι – Eντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αντιδήμαρχοι

Βελέντζα Αικατερίνη

Στοιχεία Επικοινωνίας: velentza@haidari.gr – 2132047284

Σταθάς Κωνσταντίνος

Στοιχεία Επικοινωνίας: kstathas@haidari.gr – 2132047217

Βουλγαρίδης Λεωνίδα – 2132047365

Στοιχεία Επικοινωνίας: leonidasvoulgaridis@haidari.gr

Δαουάχερ Ναουάφ,

Στοιχεία Επικοινωνίας: nawaf.dawaher@haidari.gr – 2132047203

Θερμού Ελένη

Στοιχεία Επικοινωνίας:  thermoueleni@haidari.gr – 2132047284

Μοσχονάς Παναγιώτης

Στοιχεία Επικοινωνίας: pmosxona@haidari.gr – 2132047206

Παναγοπούλου Αλεξία

Στοιχεία Επικοινωνίας: alexiapanagopoulou@haidari.gr – 2132047239

Σταθόπουλος Νικόλαος

Στοιχεία Επικοινωνίας: nickstath@haidari.gr – 2132047224


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

* Σελίδα υπό διαμόρφωση

* Σελίδα υπό διαμόρφωση

* Σελίδα υπό διαμόρφωση

Μάθετε περισσότερα: Ορισμός Αντιδημάρχων 2024 Ορισμός Αντιδημάρχων 2020.pdf , Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.pdf, Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων.pdf, Ορισμός νέας Αντιδημάρχου, Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου, Ορισμός Αντιδημάρχων, 31-8-2021, Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 31-8-2021, Ορισμός Αντιδημάρχων 31-8-2022, Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 31-8-2022, Ορισμός Αντιδημάρχου 15-12-2022, Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου 20-4-23 , Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 30-8-23 , Ορισμός Αντιδημάρχων 30-8-23

Ο Δήμος