Αντιδήμαρχοι – Eντεταλμένοι Σύμβουλοι | Δήμος Χαϊδαρίου

Αντιδήμαρχοι – Eντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αντιδήμαρχοι

Ευμορφία Σάββα

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105818860 – msavva@haidari.gr

Γεώργιο Αργυρόπουλο

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2132047206-argyropoulos@haidari.gr

Ιωάννης Κέντρης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105822368 – kentris@haidari.gr

Φώτιος Θεοδωρακόπουλος

Στοιχεία Επικοινωνίας:  2132047225 – theodorakopoulos@haidari.gr

Βασίλειος Καρατζαφέρης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2132047293 – vkaratzaferis@haidari.gr

Κωνσταντίνα Χρονοπούλου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2132047255 – kxronopoulou@haidari.gr


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Δήμητρα Δούμουρα

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2132047293 – ddoumoura@haidari.gr

Γεώργιος Βελέντζας

Στοιχεία Επικοινωνίας: gvelentzas@haidari.gr

Ευάγγελος Ζεβόλης

Στοιχεία Επικοινωνίας: ezevolis@haidari.gr

Μάθετε περισσότερα: Ορισμός Αντιδημάρχων.pdf , Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.pdf, Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων.pdf, Ορισμός νέας Αντιδημάρχου, Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου, Ορισμός Αντιδημάρχων, 31-8-2021, Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 31-8-2021, Ορισμός Αντιδημάρχων 31-8-2022, Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 31-8-2022, Ορισμός Αντιδημάρχου 15-12-2022, Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου 20-4-23 , Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 30-8-23 , Ορισμός Αντιδημάρχων 30-8-23

Ο Δήμος