Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δήμου Χαϊδαρίου: βεβαιώσεις, αιτήσεις, πιστοποιητικά, όλα από ένα σημείο!

Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε μέσω αιτήματος για ζητήματα δήμου (π.χ. αλλαγή λάμπας, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων).

Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε και την πορεία του αιτήματος ή του πιστοποιητικού σας.

Επιλέξτε τι θα θέλατε να κάνετε:

Έκδοση Πιστοποιητικού