Αποφάσεις 7ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-