Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης

Τμήμα Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία & Ευπαθών Ομάδων
Μέσω της δομής για  Άτομα με Αναπηρία .«Έρεισμα», Υποστηρίζει την ανάπτυξη και συντήρηση των δεξιοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ομάδες γονέων και παιδιών, εκδρομές-επισκέψεις κλπ.) και την εκπαίδευση στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της […]
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόληψης Υγείας & Πολιτικών Ισότητας
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή/και συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, του εφήβου, των […]
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών
Στο Τμήμα εντάσσονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που  έχουν σκοπό τη φύλαξη, φροντίδα, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών. Έχουν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (νοητική, ψυχοσωματική και κοινωνική) και την προπαρασκευή τους για την μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Στο Τμήμα εντάσσονται διοικητικά […]
Τμήμα Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού & Εποπτείας Υποδομών
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης και τα Τμήματά της (αποφάσεις, τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).  Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές. Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Δ/νση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και των ευπαθών ομάδων,  καθώς και την οργάνωση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη, αγωγή και φροντίδα της παιδικής ηλικίας στην περιοχή του Δήμου με […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Αρμοδιότητες Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Τηλέφωνο: 213 2047249
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις