Δημοτική Επιτροπή

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της ∆ημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 8-1-2024 έως την 30-6-2026, ως εξής:

Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κος Μοσχονάς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
 2. Ο κος Σταθάς Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
 3. Ο κος Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
 4. Ο κος Σταθόπουλος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
 5. Ο κος Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
 6. Ο κος Θεοφίλης Απόστολος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κος Δαουάχερ Ναουάφ (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Η κα Βελέντζα Αικατερίνη (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Η κα Παναγοπούλου Αλεξία (αναπληρωματικό μέλος)
 4. Η κα Θερμού Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)
 5. Ο κος Νικολάου Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
 6. Ο κος. Τσίτσος Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)

Παρακάτω επισυνάπτεται το απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης/2024 Ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου:

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της ∆ημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 8-1-2024 έως την 30-6-2026, ως εξής:

Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κος Μοσχονάς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
 2. Ο κος Σταθάς Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
 3. Ο κος Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
 4. Ο κος Σταθόπουλος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
 5. Ο κος Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
 6. Ο κος Θεοφίλης Απόστολος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κος Δαουάχερ Ναουάφ (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Η κα Βελέντζα Αικατερίνη (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Η κα Παναγοπούλου Αλεξία (αναπληρωματικό μέλος)
 4. Η κα Θερμού Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)
 5. Ο κος Νικολάου Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
 6. Ο κος. Τσίτσος Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)

Παρακάτω επισυνάπτεται το απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης/2024 Ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου:

Ο Δήμος