Αποφάσεις 8ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης ΔΣ -2023-