Αποφάσεις 11ης έκτακτης δια-περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-