Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας – Δήμου Χαϊδαρίου ξεκίνησε την λειτουργία του στις 06/11/2017 και στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία Διοικητική Υπάλληλο.

Υπάγεται, στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαϊδαρίου και στεγάζεται στο Δημαρχείο, επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2.

Παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που παρέχει είναι τα εξής:

 • Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη
 • Καταγραφή των αιτημάτων, αξιολόγηση, διάγνωση των αναγκών τους, συμβουλευτική υποστήριξη
 • Υποβολή αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.)
 • Υποβολή αίτησης για το Επίδομα Στέγασης
 • Υποβολή αίτηση για το Επίδομα Γέννησης
 • Υποβολή αίτησης Επιδομάτων Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών
 • Υποβολή αίτησης για το Επίδομα Υπερηλίκων Ανασφαλίστων ΟΠΕΚΑ
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες και δομές
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Συνεργασία με το Γραφείο Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου

Υπεύθυνη: Νίκα Αλεξάνδρα

Δ/νση: Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138

Τηλ.: 213 2047373-265

e-mai: kentro_koinotitas@haidari.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:00-14:00

Παροχές