Απόφαση 2ης έκτακτης – δια ζώσης συνεδρίασης Δ.Σ -2023-