Αποφάσεις 10ης έκτακτης δια-περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-