Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Δ/νση είναι αρμόδια για την προαγωγή της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού, με τον σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών, προγραμμάτων και δράσεων αλλά και την ορθή διαχείριση-αξιοποίηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου.       Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών […]
Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Υποδομών
Το τμήμα είναι αρμόδιο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν την Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέντρα, καθώς και τα Ανοικτά και Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες, Γήπεδα και Εγκαταστάσεις άθλησης. Ειδικότερα: Διαμορφώνει τα ωρολόγια προγράμματα και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων ευθύνης του (βιβλιοθήκη, […]
Τμήμα Βιβλιοθήκης, Διά Βίου Μάθησης και Ιστορικής Τεκμηρίωσης
Περιγραφή Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης και για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά για νέους/νέες, για την οικογένεια και όλους τους πολίτες. Τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου του Τμήματος και της Διεύθυνσης. Υποδέχεται, καταχωρεί και […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτιστικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο.  Τηλέφωνο: 213 2047348
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις