Κέντρο Πρόληψης «Άρηξις»

Κέντρο Πρόληψης

” Άρηξις”

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» είναι ένας διαδημοτικός επιστημονικός φορέας που δημιουργήθηκε από τους Δήμους  Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω & Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με αντικείμενο του τη συστηματική οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στην τοπική κοινότητα.

Η πρόληψη σαν έννοια αξιοποιεί όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργούς μάθησης με στόχο όχι μόνο την αύξηση γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της.

Τα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην ικανότητα δηλαδή των ανθρώπων να αντιλαμβάνονται, να εκφράζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα αλλά και των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Η ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, έχει βρεθεί ερευνητικά ότι επηρεάζει σημαντικά τη κοινωνική ζωή των ανθρώπων κατά την ενήλικη ζωή.

Για τους λόγους αυτούς οι δράσεις έχουν τις εξής μορφές:

Παρεμβάσεις σε γονείς

  • Ομιλίες
  • Βραχύχρονα εργαστήρια εξειδικευμένης θεματολογίας
  • Ομάδες συμβουλευτικής γονέων μακράς διάρκειας

Παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικούς

  • Επιμορφώσεις σε υλικά αγωγής υγείας τα οποία εφαρμόζουν οι ίδιοι μέσα στη τάξη
  • Βιωματικά εργαστήρια εξειδικευμένης θεματολογίας, συμβουλευτική και εποπτεία
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη σχολικών μονάδων σε περιστατικά με μαθητές

Παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους

  • Προγράμματα  ενίσχυσης και υποστήριξης για παιδιά και εφήβους εντός σχολικού πλαισίου.

Ατομική συμβουλευτική

Προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής.Στις περιπτώσεις που κάποιο αίτημα χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση παραπέμπεται στην αρμόδια θεραπευτική δομή.

Το Κέντρο στελεχώνεται από ειδικευμένο, σε θέματα εξάρτησης και αγωγής υγείας, επιστημονικό προσωπικό. Υπάρχει συνεργασία του Κέντρου μας, όπως και όλων των Κέντρων Πρόληψης, με το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού (ΦΕΚ Β/434/17-03-2011).

………………………………………………………………………………………………………………………….

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της

Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις»                                                                                                                        

 Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω & Χαϊδαρίου

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής,

Διεύθυνση:Σμύρνης 28, Αιγάλεω, τηλ.210 5313243,

http://kentroprolipsisarixis.blogspot.com, e-mail: kp.arixis@yahoo.gr

facebook: kp.arixis, ig: kparixis


Παροχές