Προκηρύξεις

Διευκρίνιση για τον ηλεκρονικό διαγωνισμό 94698
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Ανακοίνωση Πρόσληψης
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. Υποβολή αιτήσεων : από 05.01.2021 έως και 08.01.2021
Ανάπλαση οδού Φαβιέρου
Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή κατασκευής αναδόχου του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ»
Ανακατασκευή Ανοιχτό Θέατρο Γρηγορούσας
Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ»
Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ “Φαβιέρου”
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ “Γ΄ ΚΑΠΗ”
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ “Ανοικτό Θέατρο”
  • Kατηγορίες