Προκηρύξεις

Ανάρτηση της με αριθμ. πρωτ. 20584/16-05-2024 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: Ψ6ΟΤΩΗ3-ΒΙΣ) για την πρόσληψη συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων στα πλαίσια της ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έτους 2024 (υποβολή αιτήσεων από 17/05/2024 έως και 23/05/2024)
Τελικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας επιτυχόντων Πρόγραμμα Άθλησης για όλους (Π.Α.Γ.Ο)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025-2026»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΓΟ 2023-2024)
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (για ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου) του 4ου Γυμνασίου – Λυκείου Χαϊδαρίου.
Ανακοίνωση που αφορά: “Πρόσληψη ενός (1) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024.”(υποβολή αιτήσεων από 23.03.2024 έως 08.04.2024)
2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α : 205831 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ
«Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 10915/23-02-2024 με τίτλο «Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου.» (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 345625)
Διακύρηξη Διαγωνισμού για ανάθεση, εκμετάλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 2ου Γυμνασίου (Παρασκευή 29-03-2024 και ώρα 12:00 π.μ.)
  • Kατηγορίες