Απόφαση 1ης έκτακτης -δια περιφοράς-Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-