Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός | Δήμος Χαϊδαρίου

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός2022


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ2019


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις