Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός2024Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ


2023


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος

Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος


ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αναμορφώσεις στο έτος 2023


2022


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022


ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 20212019


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις