Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός

2020


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ


2019


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις