Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός

2021


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

Απρίλιος
Μάιος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2020


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2019


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις