Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός | Δήμος Χαϊδαρίου

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός2023ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2022


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ2019


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις