Τμήμα Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης

Περιγραφή

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης και του δημόσιου κέντρου πληροφόρησης, την  εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά για νέους / νέες, για την οικογένεια και όλους τους πολίτες.  

Τηλέφωνο: 210 5821574

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις