Τμήμα Παιδείας

Περιγραφή

Μεριμνά για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών, την φύλαξη και τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων 

Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.


Τηλέφωνο: 213 2047344

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις