Τμήμα Αθλητικών Υποδομών

Περιγραφή

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων .

 Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες

-Γραφείο Λειτουργίας 1ου Αθλητικού Κέντρου 

-Γραφείο Λειτουργίας Κλειστών Γυμναστηρίων &Αιθουσών     

-Γραφείο Λειτουργίας Ανοιχτών γηπέδων & Εγκαταστάσεων    

Τηλέφωνο: 213 2047241

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις