Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Περιγραφή

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

Τηλέφωνο: 213 2047295

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις