Αρμοδιότητες Διεύθυνσης | Δήμος Χαϊδαρίου

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια  για τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη πραγματοποίησή τους. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

      Είναι αρμόδια επίσης για τη διακίνηση της συνολικής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας (τήρηση πρωτοκόλλου – διεκπεραίωση – αρχειοθέτηση), καθώς και για  θέματα που ανάγονται στο προσωπικό της.


Τηλέφωνο: 213 20 47 205

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις