Αρμοδιότητες Διεύθυνσης | Δήμος Χαϊδαρίου

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Δ/νση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και των ευπαθών ομάδων,  καθώς και την οργάνωση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη, αγωγή και φροντίδα της παιδικής ηλικίας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Τηλέφωνο : 213 20 47 249

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις