Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών

Στο Τμήμα εντάσσονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που  έχουν σκοπό τη φύλαξη, φροντίδα, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών. Έχουν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (νοητική, ψυχοσωματική και κοινωνική) και την προπαρασκευή τους για την μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Στο Τμήμα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία

  • 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • 6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός     

Τηρούνται αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές  απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Τηλέφωνο : 213 20 47 357

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις