η εφημερίδα της υπηρεσίας

2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ την πρόσληψη δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών (κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και ηλεκτρονικού ταχογράφου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)μηνών

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 18-06-2021 έως και Τετάρτη 23-06-2021


Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Υποβολή αιτήσεων: από Τετάρτη 16-06-2021 έως και Κυριακή 20-06-2021.Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 12 μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους από την Τετάρτη 09/06/2021 ώρα 09:00 πμ. έως και την Παρασκευή 18/06/2021 ώρα 14:00 μμ.Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου “Παλατάκι” για επανάχρησή τους


Ανακατασκευή Γ’ ΚΑΠΗ στην πλατεία ΣινασσούΟλοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, της Κοινωνικής Ένταξης καθώς και Δράσεις Αντιμετώπισης της Φτώχειας και Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας


Απόφαση για την παράταση της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 94698 για το έργο : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ»


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Στρ.Καραϊσκακη 97 και Παύλου Μελά στην πλατεία Δημοκρατίας στο Χαϊδάρι


Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ


Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για υλικά καθαριότητας, σάκους απορριμμάτων και μικροεργαλεία χειρώς


” ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 94698 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ : “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ “


Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 έως και Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΓΙΑ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΕΝΤΡΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Επιτροπής ΜηΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ»


Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΣΑΚΟΙ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-4060_2-3-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-EURO-CHEM_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΓΙΟΥΚΑ-Α.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-DIARCO-CHEM


Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 έως και Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ


Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ OXHMAΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

2020