Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 45 (σαράντα πέντε) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

21 Ιουλίου, 2022 12:17

Υποβολή αιτήσεων από 22/7/2022 εως και 4/8/2022