Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για υλικά καθαριότητας, σάκους απορριμμάτων και μικροεργαλεία χειρώς

9 Απριλίου, 2021 13:39

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022»