Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου “ΠΑΛΑΤΑΚΙ” για επανάχρησή τους.

31 Μαΐου, 2021 14:36