Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου

6 Ιουνίου, 2022 9:47

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 07/06/2022 έως και Πέμπτη 16/06/2022.