Περίληψη επαναπροκήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο δημοτικό κολυμβητήριο Χαϊδαρίου | Δήμος Χαϊδαρίου

Περίληψη επαναπροκήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο δημοτικό κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

25 Ιουλίου, 2022 11:04