Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Περιγραφή

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα  διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου.

Τηλέφωνο: 213 2047329

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις