Αρμοδιότητες Διεύθυνσης | Δήμος Χαϊδαρίου

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης- Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων είναι αρμόδια για τις φυτεύσεις και την συντήρηση όλων των χώρων και υποδομών πρασίνου, την δημιουργία και συντήρηση Παιδικών Χαρών, την τήρηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων για τους  κοινόχρηστους  χώρους, τη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τηλέφωνο : 210 58 22 368

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις