Αρμοδιότητες Διεύθυνσης | Δήμος Χαϊδαρίου

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τηλέφωνα : 210 53 24 624 , 210 58 10 905, 210 53 23 766

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις