Προκηρύξεις

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, της Κοινωνικής Ένταξης καθώς και Δράσεις Αντιμετώπισης της Φτώχειας και Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για προμήθεια υλικών καθαριότητας κλπ
Παράταση καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 94698
Διακήρυξη Δημοπρασίας ακινήτου επί της πλατείας Δημοκρατίας
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για υλικά καθαριότητας, σάκους απορριμμάτων και μικροεργαλεία χειρώς
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022»
Διευκρίνιση για τον υπ’ αριθμ. 94698 διαγωνισμό
Διευκρίνιση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 94698
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
Υποβολή αιτήσεων από Σαββάτο 13 Μαρτίου 2021 έως και Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
  • Kατηγορίες