Προκηρύξεις | Δήμος Χαϊδαρίου - Part 2

Προκηρύξεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 199560 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ”
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ”
“Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τηΔημοπράτηση του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό Διαγωνισμού ΑΑ Συστήματος: 199560″Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε ταστον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx
Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 2/2022 ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Προσχολικών Μονάδων
Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 17510/14-03-2023 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής για Π.Φ.Α
Ανακοίνωση 7136/01-02-2023 (προκήρυξη Π.Α.γ.Ο)
Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, της ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Καθαριστών/ριων Μονάδων Προσχολικής Αγωγής)
Προκύρηξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς, επιτόπιας επεξεργασίας και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»
Ανακοίνωση για πρόσληψη στα ΠΑγο 2022-2023 (προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16-02-2023 έως και 02-03-2023)
  • Kατηγορίες