Υλοποίηση του πρώτου Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Ο Δήμος Χαϊδαρίου αγκαλιάζει τις ανάγκες των πολιτών και εκπονεί σχέδιο για την Προσβασιμότητα ΟΛΩΝ στο Δημόσιο Χώρο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση του πρώτου Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ). Σύμφωνα με αυτό, θα προσδιοριστούν τα σημεία που χρειάζονται διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές σε βασικούς δρόμους και σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα κ.ά.), ώστε να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν προβλήματα στη μετακίνησή τους (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.ά.). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ.


Η εκπόνηση του ΣΑΠ πραγματοποιείται εξολοκλήρου με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.


Στόχος είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου. Η βοήθεια σας είναι απαραίτητη και για τον λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο στάδιο επεξεργασίας του ΣΑΠ της πόλης μας και να διατυπώσετε τις απόψεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας και να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgTERdeuuUym9pwSxpQtrAq-
dp_j67KZWchg88zCT7_G0Ew/formResponse

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους
σκοπούς της έρευνας. Καταληκτική ημερομηνία: 30/06/2023.


Εάν χρειαστείτε βοήθεια ή επιπλέον πληροφορίες για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου μπορείτε να αποστείλετε email στο texniki.haidari@gmail.com ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2132047202.