Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT (SIBdev )_ Oμόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου)

Ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετέχει σε Δίκτυο Δήμων της Ευρώπης, για την υλοποίηση ενός καινοτόμου Ευρωπαϊκού Προγ/τος, με τίτλο: «Ανάπτυξη ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου για τη βελτιωμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών (SIBdev)», με επικεφαλής Εταίρο, το Δήμο Heerlen (Ολλανδία).
Η πρόταση έργου αξιολογήθηκε θετικά, ανάμεσα σε 62 προτάσεις έργων από 29 διαφορετικές χώρες.
Οι Δήμοι – Εταίροι του προγράμματος είναι οι κάτωθι:
· Kecskemét (HU / OYΓΓΑΡΙΑ)
· Radlin (PL / ΠΟΛΩΝΙΑ)
· Fundão (PT / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
· Baia Mare (RO / ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
· Haidari (GR / ΕΛΛΑΔΑ)
· Pordenone (IT / ΙΤΑΛΙΑ)
· Heerlen (NL / ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
· Aarhus (DK / ΔΑΝΙΑ)
· Võru (EE / ΕΣΘΟΝΙΑ)
· Ζaragoza (ES / ΙΣΠΑΝΙΑ)

Ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου – Επενδύοντας στην κοινωνία

Ο στόχος αυτού του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσης είναι να διερευνήσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου (SocialImpactBonds) για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως: η απασχόληση, η γήρανση και η μετανάστευση.

Συχνά, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υλοποιείται αποσπασματικά, χωρίς ενιαίο πλάνο δράσης, ακόμη και ανάμεσα σε συναρμόδιες (διαφορετικές) Υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό είναι ουσιαστικά, ανύπαρκτα, σε σύγκριση με τις ανάγκες.

Τα Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου (SocialImpactBonds), είναι ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο που βελτιώνει αυτά τα ζητήματα αυξάνοντας τη συνεργασία, την πρόληψη και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο: έναν σύνδεσμο ανάμεσα στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Φορέα με τη μορφή “Κοινωνικού Ομολόγου” (Social Bond)) ή αλλιώς, Ομολόγου με Κοινωνικό Αντίκτυπο (Social Impact Bond).

Boosting social impact – Investing in society
The goal of this Action Planning Network is to explore how social impact bonds can be used to improve public service delivery in areas such as employment, ageing, and immigration.

Often, the delivery of services is hindered by fragmented and siloed agencies and budgets, financial and political short-termism, and an aversion to risk and difficulty creating change.

The social impact bond is a promising model that ameliorates these issues by increasing collaboration, prevention, and innovation.

https://urbact.eu/sibdev

Πρόσκληση για την 1η Διακρατική συνάντηση Εταίρων στο Δήμο Heerlen (Ολλανδία) _Έναρξη έργου SIBDev (7,8,9 Οκτωβρίου 2019)
Φωτογραφία από την 1η Διακρατική συνάντηση Εταίρων στο Δήμο Heerlen (Ολλανδία) με συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου _Έναρξη έργου SIBDev (7,8,9 Οκτωβρίου 2019)
Πρόσκληση για τη 2η Διακρατική συνάντηση Εταίρων στο Fundao (Πορτογαλία) _Λήξη έργου SIBDev (27,28,29 Ιανουαρίου 2020)
Φωτογραφία από τη 2η Διακρατική συνάντηση Εταίρων στο Fundao (Πορτογαλία) με συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου _Λήξη έργου SIBDev (27,28,29 Ιανουαρίου 2020)
Αφίσα _ Poster του Έργου