Αποφάσεις 22ης τακτικής συνεδρίασης ΟΕ -2022- | Δήμος Χαϊδαρίου

Αποφάσεις 22ης τακτικής συνεδρίασης ΟΕ -2022-

265/2022 : Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας – Σάκων Απορριμμάτων για τα έτη 2023-2025»