Αποφάσεις 7ης τακτικής Συνεδρίασης ΕΠΖ -2023-

39/2023 : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος –
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε).

40/2023 : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος –
(ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.).