Αξιολόγηση της νέας ιστοσελίδας του Δήμου Χαϊδαρίου

Γράψτε μας τις προτάσεις και βαθμολογήστε τις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στη φόρμα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση όλων!