Κέντρο Υπηρεσιών

Συγκεντρωτικά, όλες οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που παρέχει ο Δήμος στους πολίτες.
Kαλώς ορίσατε στο κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του Δήμου Χαϊδαρίου.
Σε αυτή την φάση υποστηρίζεται η υποβολή αιτημάτων, προβλημάτων στις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η αναζήτηση της κατάστασης ενός αιτήματος. Σύντομα θα υποστηρίζεται ολοκληρωμένα η εφαρμογή Haidari Agenda

File name:

File size:

Ο Δήμος Χαϊδαρίου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ν. 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpo.haidari@gmail.com .