ΣME2/2020-Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Παιδίατρο

9 Μαρτίου, 2020 11:08

Ανακοίνωση ΣME2/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο.

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 28-2-2020 έως και Δευτέρα 9-3-2020.