Προστασία των εργαζομένων και των δημοτών – Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των κατοίκων

21 Μαρτίου, 2020 10:01

Προστασία των εργαζομένων και των δημοτών – Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των κατοίκων

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας και όλων των υπηρεσιών του Δήμου εργάζεται παίρνοντας όλα τα συνιστώμενα μέτρα ατομικής προφύλαξης.

Στις υπηρεσίες γραφείου εφαρμόζεται όπου είναι δυνατό η τηλεργασία. 

Στις υπηρεσίες που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, σύστημα απασχόλησης των εργαζόμενων  σε βάρδιες. 

Για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των κατοίκων ισχύουν τα εξής: 

Το Ταμείο του Δήμου  είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς το Δήμο για ρυθμίσεις, οφειλές, πρόστιμα κλπ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω Τραπέζης στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR 03 0110 1870 0000 18754005033 της Εθνικής Τράπεζας & στο λογαριασμό με IBAN GR 42 0260 0660 0008 8020 0948928 της Τράπεζας EUROBANK . Αντίγραφο της τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να αποσταλεί αυθημερόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kypriou@haidari.gr.

Πληρωμές προς προμηθευτές γίνονται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2047312,309.

Η δήλωση για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, η προθεσμία για την οποία έχει παραταθεί μέχρι 30/6/2020, θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2047325,327,301 &  Email: esoda@haidari.gr

Η χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@haidari.gr και κατόπιν επεξεργασίας από την Υπηρεσία σε περίπτωση έγκρισης, θα αποδίδεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2047325, 327 ,301

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Τμήματος Δημοτολογίου εκδίδονται μόνο μετά από τηλεφωνική αίτηση στα τηλέφωνα  213 2047257 – 8 ή με αποστολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotologio @haidari.gr.Οι πολίτες ενημερώνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για έκδοση αντιγράφων παλαιών ληξιαρχικών πράξεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 21302047262-3 και e-mail: lix@haidari.gr

Οι πολιτικοί γάμοι γίνονται με την παρουσία ως και 10 ατόμων στην διάρκεια της τελετής.