Αναδίαταξη του προσωπικού του Δήμου – Τηλεδιασκέψεις – Διαχείριση της κρίσης

31 Μαρτίου, 2020 10:09

Αναδίαταξη του προσωπικού του Δήμου – Τηλεδιασκέψεις – Διαχείριση της κρίσης

Με απόφαση του Δημάρχου, οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες του Δήμου που τελούν σε αναστολή λειτουργίας μεταφέρθηκαν για την ενίσχυση της δομής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων κατοίκων (Κοινωνική Υπηρεσία και Γραφείο Δημότη). 

Έχει συγκροτηθεί επιτροπή αντιμετώπιση της υγειονομική κρίσης υπό την προεδρία του Δημάρχου που συνεδριάζει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι συντονίζουν τις λειτουργίες του Δήμου  με τα Υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής και την ΚΕΔΕ μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Ο Δήμος προχωρά σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.