Ανακοίνωση που αφορά: “Πρόσληψη ενός (1) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024.”(υποβολή αιτήσεων από 23.03.2024 έως 08.04.2024)

22 Μαρτίου, 2024 11:23