Ανάρτηση Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού Πυρασφάλειας 2021

28 Μαΐου, 2021 15:05

Ανάρτηση της αριθμ. 9272/28-05-2021 Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού Πυρασφάλειας και συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ΥΕ Εργατών – Φυλάκων Πυρασφάλειας και τριών (3) ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας.

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 29-05-2021 έως και Τετάρτη 02-06-2021.